laserowych

Encyklopedia PWN

proces trwałego łączenia materiałów topliwych, gł. metali i stopów, przez stopienie brzegów łączonych elementów bez wywierania docisku, z dodawaniem lub bez dodawania spoiwa;
Woliński Wiesław Leonard, ur. 1 I 1929, Dąbrowa Górnicza,
elektronik, specjalista w dziedzinie optoelektroniki;
zjawiska związane z oddziaływaniem fal sprężystych o bardzo dużej częstotliwości (ultradźwięków) z wiązką światła (laserowego);
interdyscyplinarny dział nauki dotyczący kinetyki elementarnych etapów reakcji chem., tj. procesów zachodzących w czasie femtosekund (1 femtosekunda = 10−15 s).
fiz. stan materii występujący podczas oddziaływania promieniowania elektromagnetycznego o dużym natężeniu (światła laserowego) z materią, gdy prawdopodobieństwo przejść wymuszonych (czyli zachodzących dzięki emisji wymuszonej i absorpcji) jest dużo większe niż prawdopodobieństwo emisji spontanicznej (emisja światła).
urządzenie wykorzystujące zjawisko akustooptyczne do modulacji wiązki światła laserowego;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia