laserowych

Encyklopedia PWN

przemiana częst. promieniowania świetlnego w procesie nieliniowym;
inform. urządzenie służące do zapisywania informacji z komputera na papierze, także na folii i in. materiałach.
Puzewicz Zbigniew, ur. 14 II 1930, Wilno, zm. 29 III 2018, Warszawa,
inżynier elektronik, specjalista w dziedzinie optoelektroniki i techniki mikrofalowej;
laser
[ang. Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation ‘wzmacnianie światła przez wymuszoną emisję promieniowania’],
urządzenie wzmacniające lub generujące spójne promieniowanie elektromagnetyczne (fotony) w zakresie widmowym między daleką podczerwienią a nadfioletem;
Pachuta Stanisław, ur. IX 1923, Kolanów k. Bochni, zm. 22 III 2003, Warszawa,
geodeta i kartograf; specjalista w dziedzinie geodezji inżynieryjno-gosp. i instrumentoznawstwa;
dziedzina fizyki i techniki zajmująca się opisem i zastosowaniami oddziaływań fotonów z fononami, czyli fal świetlnych z falami sprężystymi o dużej częst. (ultra- i hiperdźwiękowej).
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia