laserowych

Encyklopedia PWN

obróbka laserowa, obróbka fotonowa,
rodzaj obróbki erozyjnej, w której do stapiania i odparowania materiału wykorzystuje się wiązkę promieniowania laserowego (laser);
silnik strumieniowy lub rakietowy, w którym energia do ogrzania czynnika roboczego jest dostarczana przez wiązkę promieniowania laserowego;
dział spektroskopii wykorzystujący promieniowanie laserowe do wzbudzania atomów (cząsteczek);
fluorymetr, w którym źródłem światła wzbudzającego fluorescencję substancji jest laser.
interferometr opt., w którym źródłem światła jest laser;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia