femtochemia
 
Encyklopedia PWN
femtochemia,
interdyscyplinarny dział nauki dotyczący kinetyki elementarnych etapów reakcji chem., tj. procesów zachodzących w czasie femtosekund (1 femtosekunda = 10−15 s).
powstanie femtochemii było możliwe dzięki rozwojowi techniki laserowej; w latach 90. XX w. skonstruowano laser emitujący impulsy światła o bardzo krótkim czasie trwania (poniżej 5 fs); generacja tak krótkich impulsów pozwala na obserwację przemieszczania się atomów podczas reakcji chem., tj. w czasie zrywania i powstawania wiązań chem.; femtosekundowy układ laserowy jest wykorzystywany do badania różnorakich procesów chem., biochem. i fizykochemiczne, jak procesy solwatacji, przeniesienia elektronu, protonu, zmian geometrii cząsteczek chem. oraz pozwala na identyfikację krótko żyjących indywiduów chem. i obserwację przebiegu reakcji. W doświadczeniach wykorzystuje się zwykle 2 impulsy — impuls laserowy o większej energii wzbudza reakcję, a drugi (kontinuum femtosekundowe), opóźniony w czasie w stosunku do pierwszego, służy do badania zainicjowanego procesu; laserowa spektroskopia femtosekundowa jest jedną z najważniejszych obecnie rozwijanych technik badania materii. A. Zewail 1999 otrzymał Nagrodę Nobla w dziedzinie chemii za badania stanów przejściowych reakcji chem. za pomocą skonstruowanego przez siebie spektroskopu femtosekundowego.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia