deflektor akustooptyczny
 
Encyklopedia PWN
deflektor akustooptyczny,
odchylacz wiązki światła, którego działanie jest oparte na zjawisku akustooptycznym;
wiązka światła przechodząca przez d.a. ulega ugięciu na fali ultradźwiękowej; kierunek ugiętych wiązek światła zależy od częst. ultradźwięków; rozróżnia się d.a. wykorzystujące akustoopt. dyfrakcję typu Ramana–Natha oraz typu Bragga (akustooptyczne zjawiska — rys.); zmiana częst. ultradźwięków w pewnym zakresie może być płynna i wtedy sterowanie kierunkiem wiązki światła odbywa się w sposób ciągły; umożliwia to przesuwanie (skaning) wiązki wzdłuż pewnego odcinka na oświetlanej powierzchni; wykorzystanie 2 d.a. odchylających wiązkę w prostopadłych względem siebie kierunkach pozwala na pokrycie określonego prostokąta tej powierzchni (np. światłoczułej), a więc umożliwia skaning dwuwymiarowy; d.a ma szerokie zastosowanie w telekomunikacji, a także w różnych urządzeniach, np. w drukarkach laserowych.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia