laserowych

Encyklopedia PWN

urządzenie służące do modulacji światła, wykorzystujące elektrooptyczne zjawisko Kerra (Kerra zjawiska).
Krausz Ferenc, ur. 1962,
fizyk węg.;
źródło promieniowania elektromagnetycznego, w którym akcja laserowa jest wywołana silnymi oscylacjami toru wiązki relatywistycznych elektronów swobodnych biegnących w silnie zmiennym przestrzennie polu magnet. (wytworzonym np. w undulatorze; promieniowanie synchrotronowe)
wykorzystanie do celów leczn. wiązki promieni świetlnych emitowanych przez różnego rodzaju lasery;
litotrypsja
[gr. líthos ‘kamień’, tríbō ‘rozcieram’],
metoda usuwania kamieni nerkowych za pomocą litotryptera;
obróbka materiałów za pomocą narzędzi nieskrawających, wykorzystująca zjawisko erozji.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia