impulsowa technika
 
Encyklopedia PWN
impulsowa technika,
dział techniki zajmujący się wytwarzaniem, przetwarzaniem (np. wzmacnianiem, modulacją), przesyłaniem, wydzielaniem (selekcją) impulsów, zwłaszcza elektr., oraz pomiarami ich parametrów.
Obejmuje zagadnienia dotyczące teorii działania, konstrukcji i technologii wytwarzania przeznaczonych do tego celu elementów (półprzewodnikowych, lampowych, magnet. i in.) oraz budowanych z nich urządzeń. Impulsy elektr. wytwarza się w układach generacyjnych (np. multiwibratorze, generatorze relaksacyjnym), bądź kształtuje się za pomocą układów, takich jak: układ różniczkujący, przełącznik tranzystorowy, układ Schmitta, ogranicznik amplitudy. Do podstawowych przyrządów pomiarowych stosowanych w t.i. należą: oscyloskop, częstościomierz i licznik impulsów. Techniki impulsów nieelektr. są na ogół ściśle związane z techniką impulsów elektr., a wzajemne przetwarzanie impulsów umożliwiają odpowiednie przetworniki, m.in. przetworniki CCD, lampy analizujące i obrazowe, mikrofony i głośniki, hydrofony.
Przebiegi impulsowe elektr. są stosowane m.in.: w telewizji (np. impulsy wygaszania i synchronizacji stosowane w procesie kształtowania sygnału wizyjnego), radiolokacji (impulsy sondujące wielkiej częst. wytwarzane w nadajniku radiolokacyjnym), telemetrii, automatyce (impulsy synchronizujące pracę dwóch lub więcej układów wytwarzających analog. przebiegi), w medycynie do obrazowania diagnostycznego. Impulsy akustyczne są stosowane m.in. w nieniszczących badaniach materiałów i w hydrolokacji (echosonda), impulsy opt., np. laserowe — w obróbce materiałów i w metrologii (dalmierz laserowy).
Pierwsze prace w dziedzinie t.i. o znaczeniu praktycznym przeprowadzono 1832–50 w związku z przesyłaniem przewodowym znaków telegraf. na duże odległości; badania przebiegów impulsowych w obwodach elektr. oraz ich zniekształceń podczas przesyłania prowadzili 1880–93 fizycy ang. — J.J. Thomson i O. Heaviside; rozwój t.i. wiąże się z rozwojem radiotechniki i impulsowym wytwarzaniem fal elektromagnetycznych; duży postęp w tej dziedzinie nastąpił podczas II wojny światowej, w związku z zastosowaniem t.i. w radiolokacji (radar), a następnie w latach 40. ze względu na wykorzystanie t.i. w działaniu komputerów.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia