kursu

Encyklopedia PWN

dyzażio, disaggio,
ekon. wyrażony procentowo lub kwotowo spadek kursu papieru wartościowego poniżej jego wartości nominalnej lub kursu walut i dewiz poniżej ich rynkowego lub średniego kursu.
fixing
[ang.],
ekon. metoda ustalania ceny dobra finansowego, np. waluty, złota, stopy procentowej, czy kursu papieru wartościowego;
gwałtowne zmniejszenie siły nabywczej waluty krajowej na rynku międzynarodowym spowodowane deprecjacją płynnego kursu walutowego lub dewaluacją stałego kursu walutowego.
kursograf
[łac.-gr.],
żegl.:
ekon. w systemie kursu jednolitego sytuacja, w której popyt (podaż) na akcje przewyższa podaż (popyt) na nie;
Bretton Woods system
[bretn uudz sı̣stəm] Wymowa,
międzynarodowy system walutowy stworzony na konferencji (1–22 VII 1944) walutowo-finansowej ONZ w Bretton Woods (USA);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia