kursu

Encyklopedia PWN

ekon. instytucjonalne warunki ustalania kursu walutowego.
parytet kursu, parytet pośredni,
w systemie kursów walutowych płynnych stosunek wartości 2 walut, ustalony na giełdzie walutowej.
ekon. cena papieru wartościowego;
kurs
[łac.],
szkolenie w zakresie pewnej specjalności, najczęściej w trybie skróconym;
miesięcznik lit., wyd. 1983–89 w Warszawie poza cenzurą;
żegl.:
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia