kursu

Encyklopedia PWN

ekon. cena, po której są wymieniane 2 waluty na rynku walutowym.
kurs walutowy zmienny (płynny kurs walutowy),
kurs walutowy kształtowany na rynku walutowym.
ekon. kurs walutowy ukształtowany na podstawie porozumień między państwami;
ekon. cena akcji ukształtowana na giełdzie lub innym rynku, po której są dokonywane transakcje kupna–sprzedaży akcji;
ekon. system oparty na zasadach: każdy kraj samodzielnie ustala parytet dolara, jest zobowiązany do interwencji na rynku walutowym w celu obrony stałego kursu, emisja pieniądza nie jest powiązana z rezerwami dolarowymi, dolar USA jest wymienialny na złoto;
organizacja działająca 1919–39, której celem było przygotowywanie kursów dotyczących różnych dziedzin techniki i organizacji pracy;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia