kursu

Encyklopedia PWN

ekon. system oparty na zasadzie, że państwo nie interweniuje na rynku walutowym, kurs ustala się przez oddziaływanie popytu i podaży.
ekon. system oparty na zasadzie, że rząd podejmuje wobec innych państw zobowiązanie, iż będzie utrzymywał kurs walutowy na stałym, określonym przez porozumienia międzynarodowe poziomie.
ekon. system polegający na tym, że banki centralne poszczególnych krajów ingerują na rynku międzynarodowym w celu niedopuszczenia do zbyt częstych i gwałtownych zmian kursów;
prywatna szkoła wyższa, zał. 1905 (zalegalizowana 1906) w Warszawie, kontynuacja Uniwersytetu Latającego;
wyższa 4-letnia szkoła żeńska zał. 1878 w Petersburgu z inicjatywy grupy uczonych z K. Bestużewem-Riuminem na czele;
ośrodek inicjatyw społ. i nauk. powołany I 1978 w Warszawie przez kilkudziesięciu intelektualistów związanych z opozycją polit.;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia