Towarzystwo Kursów Naukowych
 
Encyklopedia PWN
Towarzystwo Kursów Naukowych,
prywatna szkoła wyższa, zał. 1905 (zalegalizowana 1906) w Warszawie, kontynuacja Uniwersytetu Latającego;
działająca 1905/06–18 w Warszawie; kontynuacja Uniwersytetu Latającego; pierwsza pol. uczelnia funkcjonująca jawnie w Warszawie po zamknięciu Szkoły Głównej (1869); wydziały: mat.-przyr., humanist., techn. i roln., a po odłączeniu roln. i przeniesieniu go do Muzeum Przemysłu i Rolnictwa — ogrodniczy i leśny; z czasem przy wydziale humanist. zorganizowano instytut pedag.; TKN prowadziło też kursy dokształcające (na poziomie średnim i wyższym); 1905–18 ok. 25 tys. słuchaczy, w tym ponad 15 tys. kobiet; wykładowcami byli wybitni pol. uczeni, m.in.: S. Dickstein, W. Sierpiński, J. Wierusz-Kowalski, J. Zawadzki, A. Kryński, S. Szober, L. Krzywicki, J.P. Dawid; 1918 przekształcone w Wolną Wszechnicę Polską.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia