kursu

Encyklopedia PWN

busola żyroskopowa lotnicza, busola giromagnetyczna lotnicza,
przyrząd pokładowy do wyznaczania kursu statku powietrznego;
ekon. na giełdzie sytuacja, w której popyt (podaż) wielokrotnie przewyższa podaż (popyt) papierów wartościowych, będących przedmiotem obrotu;
parytet
[łac. paritas ‘równość’],
ekon. równowartość, stosunek wymiany między 2 walutami lub stosunek wymiany wewnętrznej waluty do innych nośników wartości, np. złota, innych walut, specjalnych praw ciągnienia, określany przez władze walutowe;
ekon. oddziaływanie państwa na przebieg procesów gospodarczych w skali całej gospodarki narodowej.
ekon. druga faza obrotu papierami wartościowymi na giełdzie, po ustaleniu ich kursów w systemie kursu jednolitego, polegająca na możliwości dokonywania transakcji po tymże kursie;
Europejski System Walutowy II, ang. European Monetary System II,
mechanizm stabilizowania kursów między wspólną walutą euro a walutami państw, które nie przystąpiły do Europejskiego Systemu Walutowego lub nie chcą do niego przystąpić (Wielka Brytania, Dania);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia