Europejski System Walutowy II
 
Encyklopedia PWN
Europejski System Walutowy II, ang. European Monetary System II,
mechanizm stabilizowania kursów między wspólną walutą euro a walutami państw, które nie przystąpiły do Europejskiego Systemu Walutowego lub nie chcą do niego przystąpić (Wielka Brytania, Dania);
utworzony na podstawie ustaleń paktu stabilności przyjętego 13–14 XII 1996 podczas szczytu UE w Dublinie; ma uregulować kursy wymiany walut krajów zrzeszonych w Europejskim Systemie Walutowym i nie zakwalifikowanych do niego, a w razie potrzeby (różnica stóp inflacji, zaufanie do waluty) — odpowiednio wcześnie je dopasować, oraz ściśle określić ramy prawne euro; ponadto, zgodnie z ustaleniami paktu stabilności, Europejski Bank Centralny ma prawo inicjatywy w dokonywaniu zmian parytetowych, ale odpowiedzialność za stabilny kurs w stosunku do euro spoczywa przede wszystkim na zainteresowanym państwie; elementem stabilizacji walutowej ma być system regulacji kursów walut państw członkowskich Europejskiego Systemu Walutowego II wobec euro.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia