dogrywka
 
Encyklopedia PWN
dogrywka,
ekon. druga faza obrotu papierami wartościowymi na giełdzie, po ustaleniu ich kursów w systemie kursu jednolitego, polegająca na możliwości dokonywania transakcji po tymże kursie;
w pierwszej fazie obrotu (oferta) doprowadza się do równowagi rynku, czyli zrównoważenia podaży i popytu na dane papiery wartościowe (dlatego jest dopuszczalne jedynie składanie zleceń albo po stronie kupna, albo sprzedaży); dopiero po zrównoważeniu rynku jest możliwe dokonywanie transakcji zarówno kupna, jak i sprzedaży.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia