oferta kupna (sprzedaży)
 
Encyklopedia PWN
oferta kupna (sprzedaży),
ekon. na giełdzie sytuacja, w której popyt (podaż) wielokrotnie przewyższa podaż (popyt) papierów wartościowych, będących przedmiotem obrotu;
w systemie kursu jednolitego (kurs walutowy) faza obrotu, w czasie której są przyjmowane zlecenia równoważące popyt i podaż; w przypadku oferty kupna (sprzedaży) nie są realizowane żadne zlecenia; w sytuacjach wielkich dysproporcji między popytem a podażą rozpoczyna się proces równoważenia rynku (tzn. zaproszenie do składania zleceń nabycia w przypadku przewagi podaży lub zleceń sprzedaży w przypadku przewagi popytu), a jeśli działania te nie przynoszą pożądanego efektu, są rozszerzane (lub nawet znoszone) tzw. widełki, czyli ograniczenia zmiany kursu danego papieru wartościowego.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia