redukcja kupna lub sprzedaży
 
Encyklopedia PWN
redukcja kupna lub sprzedaży,
ekon. w systemie kursu jednolitego sytuacja, w której popyt (podaż) znacznie przewyższa podaż (popyt);
w przypadku redukcji kupna lub sprzedaży zlecenia sprzedaży (nabycia) są realizowane w całości, a zlecenia nabycia (sprzedaży) są redukowane proporcjonalnie; jeśli dysproporcja pomiędzy popytem a podażą osiągnie określoną wartość, np. 5-krotność, wówczas mamy do czynienia z ofertą kupna (sprzedaży); w sytuacjach dużej nierównowagi między popytem a podażą rozpoczyna się proces równoważenia rynku (tzn. zaproszenie do składania zleceń nabycia w przypadku przewagi podaży lub zleceń sprzedaży w przypadku przewagi popytu), a jeśli nie przyniesie to zrównoważenia popytu i podaży, są rozszerzane (lub nawet znoszone) tzw. widełki, czyli ograniczenia zmiany kursu danego papieru wartościowego.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia