parytet
 
Encyklopedia PWN
parytet
[łac. paritas ‘równość’],
ekon. równowartość, stosunek wymiany między 2 walutami lub stosunek wymiany wewnętrznej waluty do innych nośników wartości, np. złota, innych walut, specjalnych praw ciągnienia, określany przez władze walutowe;
parytet waluty (parytet bezpośredni) — w systemie stałego kursu walutowego stosunek wymiany wewnętrznej waluty do innych nośników wartości, np. złota, innych walut, Specjalnych Praw Ciągnienia (SDR), określany przez władze walutowe; parytet kursu (parytet pośredni) — w systemie płynnych kursów walutowych stosunek wartości 2 walut, ustalony na giełdzie walutowej na podstawie relacji podaży i popytu tych walut; parytet złota, historyczne pojęcie oznaczające zawartość czystego złota (także teoretyczną) w jednostce pieniężnej danego państwa; przy pełnej wymienialności waluty na złoto, parytet złota był ceną złota; parytet złota został zniesiony 9 I 1976 na mocy decyzji Rady Gubernatorów Międzynarodowego Funduszu Walutowego.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia