parytet kursu
 
Encyklopedia PWN
parytet kursu, parytet pośredni,
w systemie kursów walutowych płynnych stosunek wartości 2 walut, ustalony na giełdzie walutowej.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia