waluty

Encyklopedia PWN

parytet waluty, parytet bezpośredni,
w systemie kursów walutowych stałych stosunek wymiany wewnętrznej waluty do innych nośników wartości, np. złota czy innych walut;
ekon. system opierający się na 3 zasadach: rząd każdego kraju ustala parytet złota, utrzymuje wymienialność waluty krajowej na złoto, zachowuje ścisły związek między emisją pieniądza papierowego a posiadanymi rezerwami złota;
waluta
[wł.],
ekon. wieloznaczne, nieprecyzyjne pojęcie, synonim pieniądza;
ekon. określenie jednostki monetarnej danego kraju.
ekon. zagraniczny środek płatniczy: środki płatnicze, środki i instrumenty monetarne używane do dokonywania płatności i transferów pieniężnych z jednego obszaru walutowego do drugiego.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia