parytet złota

Encyklopedia PWN

w systemie kursów walutowych stałych stosunek wartości pieniądza do jednostki złota (kilograma, uncji).
parytet
[łac. paritas ‘równość’],
ekon. równowartość, stosunek wymiany między 2 walutami lub stosunek wymiany wewnętrznej waluty do innych nośników wartości, np. złota, innych walut, specjalnych praw ciągnienia, określany przez władze walutowe;
parytet waluty, parytet bezpośredni,
w systemie kursów walutowych stałych stosunek wymiany wewnętrznej waluty do innych nośników wartości, np. złota czy innych walut;
złoto, Au, aurum,
pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 79;
ekon. w systemie waluty złotej dopuszczalne odchylenia kursów walut obcych od parytetu złota.
ekon. system opierający się na 3 zasadach: rząd każdego kraju ustala parytet złota, utrzymuje wymienialność waluty krajowej na złoto, zachowuje ścisły związek między emisją pieniądza papierowego a posiadanymi rezerwami złota;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia