system kursów walutowych dostosowywanych okresowo
 
Encyklopedia PWN
system kursów walutowych dostosowywanych okresowo,
ekon. system oparty na zasadach: każdy kraj samodzielnie ustala parytet dolara, jest zobowiązany do interwencji na rynku walutowym w celu obrony stałego kursu, emisja pieniądza nie jest powiązana z rezerwami dolarowymi, dolar USA jest wymienialny na złoto;
przyjęty w Bretton Woods, obowiązywał 1945–71.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia