kursograf
 
Encyklopedia PWN
kursograf
[łac.-gr.],
żegl.:
1) wykreślacz kursu, urządzenie nawigacyjne automatycznie rejestrujące (w formie wykresu) kursy statku na papierowej taśmie; z taśmy można odczytać przebytą drogę i manewry wykonane przez statek w określonym czasie; w nowszych kursografach kurs statku jest wyświetlany na ekranie monitora komputera na tle mapy mor. wprowadzonej uprzednio do jego pamięci;
2) przyrząd do samoczynnego wykreślania w sposób ciągły drogi obiektu na mapie z naniesioną siatką hiperboliczną w systemie Decca; sterowany przelicznikiem kursu (odpowiednio zaprogramowanym komputerem) na podstawie informacji otrzymywanych z dekometrów.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia