nadwyżka kupna (sprzedaży)
 
Encyklopedia PWN
nadwyżka kupna (sprzedaży),
ekon. w systemie kursu jednolitego sytuacja, w której popyt (podaż) na akcje przewyższa podaż (popyt) na nie;
gdy występuje nadwyżka kupna (sprzedaży), wszystkie zlecenia kupna z limitem ceny wyższym od ustalonego kursu jednolitego oraz wszystkie zlecenia sprzedaży z limitem ceny niższym od ustalonego kursu jednolitego są realizowane; w przypadku zleceń z limitem ceny równym ustalonemu, zlecenia kupna (sprzedaży) są realizowane tylko w takiej liczbie, na jaką pozwolą zlecenia sprzedaży (kupna) złożone z takim limitem; obecnie na GPW w Warszawie zlecenia są realizowane wg czasu złożenia, w związku z czym nie ma ograniczania realizacji zleceń zgodnego z opisanym mechanizmem.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia