koordynacyjnej

Encyklopedia PWN

organizacja studencka tworzona od IX 1980 po sierpniowych strajkach robotniczych (nazwa od X 1980);
liczba określająca wielkość atomu;
wielopłaszczyznowy ruch na rzecz demokratyzacji i głębokich reform ustrojowych PRL;
struktura kryształu, struktura krystaliczna,
rozmieszczenie atomów, jonów lub cząsteczek w komórce elementarnej kryształu (sieć przestrzenna);
Terlecki Marian, ur. 21 IX 1954, Gdańsk, zm. 8 I 2010, Nadarzyn,
publicysta, twórca i reżyser telewizyjny;
czasopismo informacyjno-publicyst., wydawane poza zasięgiem cenzury;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia