koordynacyjnej

Encyklopedia PWN

Werner Alfred, ur. 12 XII 1866, Miluza, zm. 15 XI 1919, Zurych,
chemik szwajcarski, pochodzenia francuskiego;
Żydowska Organizacja Bojowa (ŻOB), jidysz Jidisze Komf Organizacje,
konspiracyjna organizacja wojsk., powołana XII 1942 w getcie warsz. przez Komisję Koordynacyjną Żydowskiego Kom. Nar. (zał. XI 1942 m.in. przez Poalej Syjon Lewicę, Poalej Syjon Prawicę, He-Chaluc oraz organizacje afiliowane przez PPR) i Bundu;
Borusewicz Bogdan Michał, ur. 11 I 1949, Lidzbark Warmiński,
działacz polityczny;
Bujak Zbigniew, ur. 29 XI 1954, Łopuszno (Kieleckie),
działacz polityczny;
dział chemii zajmujący się wszystkimi znanymi pierwiastkami chem, zarówno występującymi w przyrodzie, jak i otrzymywanymi sztucznie, oraz ich połączeniami, z wyjątkiem tych związków węgla, które są węglowodorami i ich pochodnymi;
kwasy tlenowe (oksokwasy), w których fosfor występuje na I, III, IV i V stopniu utlenienia, o różnej strukturze, często odmiennej od struktury odpowiednich kwasów innych azotowców, np. azotu;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia