koordynacyjnej

Encyklopedia PWN

organ porozumiewawczy Polonii 20 krajów, utworzony 1978 w Toronto
polimeryzacja
[gr. polymerḗs ‘wieloczęściowy’],
proces przemiany monomerów jednego rodzaju lub mieszaniny monomerów w makrocząsteczkę.
atom centralny, jon centralny,
atom bądź jon stanowiący rdzeń kompleksu (koordynacyjne związki) i przyłączający (koordynujący) pewną liczbę jonów ujemnych lub cząsteczek obojętnych, zw. ligandami;
Jeżowska-Trzebiatowska Bogusława, ur. 19 XI 1908, Stanisławów, zm. 16 XII 1991, Wrocław,
żona Włodzimierza Trzebiatowskiego, chemik;
chelaty
[gr. chélē ‘szpony’],
kompleksy chelatowe, kompleksy kleszczowe,
związki koordynacyjne (związki kompleksowe, kompleksy), w których ligandy zajmują więcej niż jedno miejsce koordynacyjne;
Król John, ur. 26 X 1910, Cleveland, zm. 3 III 1996, Filadelfia,
kardynał amer., pochodzenia polskiego.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia