koordynacyjnej

Encyklopedia PWN

związek chem. zapoczątkowujący reakcję polimeryzacji, powodujący wytwarzanie ośrodków wzrostu makrocząsteczek;
tygodnik, następnie dwutygodnik wyd. poza cenzurą 1982–89 w Warszawie przez Kom. Oporu Społecznego;
Kulerski Wiktor, ur. 22 I 1935, Grudziądz,
wnuk Wiktora, nauczyciel, działacz polityczny;
Lis Bogdan Jerzy, ur. 10 XI 1952, Gdańsk,
działacz związkowy;
Meunier
[mönjẹ]
Bernard, ur. 11 III 1947,
chemik fr.;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia