Rada Koordynacyjna Polonii Wolnego Świata
 
Encyklopedia PWN
Rada Koordynacyjna Polonii Wolnego Świata,
organ porozumiewawczy Polonii 20 krajów, utworzony 1978 w Toronto
Rada podjęła działalność na rzecz przywrócenia podstawowych praw narodowi pol., obrony praw ludzkich i nar. osób pochodzenia pol. zamieszkałych na obszarze byłego ZSRR, obrony dobrego imienia i honoru narodu pol., szerzenia wiedzy o wkładzie Polaków w rozwój cywilizacji i kultury świata, powiększania dorobku kult., społ. i materialnego Polonii oraz krzewienie i pielęgnowanie kultury pol.; Rada powołała Fundację „Światowa Wspólnota Polonijna” (Ottawa) i Fundację Św. Andrzeja Boboli (Montreal); prezes S. Orłowski; 1993 przekształciła się w Radę Polonii Świata.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia