Kongres Polonii Kanadyjskiej
 
Encyklopedia PWN
Kongres Polonii Kanadyjskiej (KPK), Canadian Polish Congress,
organizacja nadrzędna kanadyjskiej Polonii, zał. 1944 w Toronto jako federacja 115 organizacji polonijnych;
przejęła funkcję, a 1948 statut prawny działającego od 1933 Zjednoczenia Zrzeszeń Pol. w Kanadzie; obecnie zrzesza ponad 240 organizacji i ma 17 oddziałów lokalnych; gł. cele organizacji to: reprezentacja społeczności pol. żyjącej w Kanadzie, obrona jej interesów, ułatwianie pełnego udziału w życiu polit., ekon. i kult. Kanady przy równoczesnym podtrzymywaniu związków z Polską, pol. tradycją i kulturą; organizował pomoc dla działalności opozycyjnej w PRL oraz akcje charytatywne na rzecz Polaków w Kraju; 1998 zabiegał o poparcie Kanady dla pol. aspiracji wejścia do NATO.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia