Polonia
 
Encyklopedia PWN
Polonia,
termin używany już w 2. poł. XIX w. na określenie całości polskiej grupy etnicznej mieszkającej poza ziemiami etnicznie polskimi;
poza obszarem państwa polskiego zamieszkuje 14–17 mln (szacunki są rozbieżne) Polaków oraz osób przyznających się do polskiego pochodzenia; jest to następstwem procesów kształtowania się granic państwa polskiego (zwłaszcza po obu wojnach światowych), migracji politycznych i zarobkowych; Polonia stworzyła wiele ważnych instytucji naukowych, m.in. Bibliotekę Polską w Paryżu (od 1838), Muzeum Narodowe Polskie w Rapperswilu (1870), Instytut Literacki w Paryżu (1946), Instytut J. Piłsudskiego w Nowym Jorku (1943) i Londynie (1947), Polski Instytut Naukowy w Ameryce (1942), Instytut Polski i Muzeum Gen. Sikorskiego w Londynie (1964) oraz różnego typu organizacje mające na celu obronę polskich i polonijnych interesów, m.in.: Kongres Polonii Amerykańskiej, Kongres Polonii Kanadyjskiej, Kongres Polonii Francuskiej; ważnym ośrodkiem podtrzymującym polskość i więź z krajem był — i jest nadal — Kościół katolicki; prawie we wszystkich krajach osiedlenia Polaków działają Polskie Misje Katolickie.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia