Kongres Polonii Amerykańskiej
 
Encyklopedia PWN
Kongres Polonii Amerykańskiej (KPA),
nacz. reprezentacja obywateli amer. pochodzenia pol.; utworzony 1944, z siedzibą w Chicago;
obejmuje niemal wszystkie organizacje polonijne w USA, w tym najważniejsze: Związek Narodowy Polski, Zjednoczenie Polskie Rzymsko-Katolickie, Związek Polek w Ameryce. Zasadniczym, statutowym celem KPA była walka z komunizmem w kraju i działania na rzecz odzyskania przez Polskę pełnej suwerenności; w tej sprawie wielokrotnie zabiegał o poparcie rządu USA, a w kraju wspierał opozycję niepodl.; obecnie skupia się na pracy wśród Polonii. Reprezentuje jej interesy wobec władz amer., zabiega o reprezentatywny udział Polonii w życiu polit. USA; kieruje nar., polit. i społ. życiem Polonii; zaleca propagowanie kultury i nauki pol., podtrzymanie języka, tradycji i związku z Polską; 1998 skutecznie zabiegał o poparcie USA dla pol. aspiracji wejścia do NATO; prezesi: od 1944 K. Rozmarek, od 1968 A. Mazewski, od 1988 E. Moskal, od 2005 F. Spula.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia