Stowarzyszenie Polskich Kombatantów — Federacja Światowa
 
Encyklopedia PWN
Stowarzyszenie Polskich Kombatantów — Federacja Światowa,
polonijna centralna organizacja kombatancka, utworzona 1945 w Londynie;
członkami są organizacje kombatanckie działające w 20 krajach (1994) osiedlenia się Polaków po 1945, m.in. w: Związku Południowej Afryki (ob. RPA, 3 koła), Australii (13), Belgii (5), Kanadzie (22), Szwajcarii (4), Wielkiej Brytanii (26); cele: kontynuowanie walki o niepodległą, suwerenną i demokr. Polskę, pomoc żołnierzom pol. w wyjazdach, m.in. do krajów zamor., pomoc żołnierzom AK i PSZ w Polsce, obrona Kościoła katol., organizowanie akcji na rzecz powrotu Polaków z łagrów, więzień i zesłania, a także ukarania zbrodni dokonanych w Katyniu; ob. gł. samopomoc koleżeńska. Największe znaczenie ma Stow. Pol. Kombatantów w Wielkiej Brytanii; w latach 60. było gł. siłą polit. emigracji pol. (m.in. 1962 uzyskało większość mandatów do Rady Jedności Narodowej).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia