atom centralny
 
Encyklopedia PWN
atom centralny, jon centralny,
atom bądź jon stanowiący rdzeń kompleksu (koordynacyjne związki) i przyłączający (koordynujący) pewną liczbę jonów ujemnych lub cząsteczek obojętnych, zw. ligandami;
w cząsteczce chlorku diaminasrebra(I), [Ag(NH3)2]Cl, j.c. jest jon srebra Ag+, a w kompleksie karbonylku żelaza, Fe(CO)5 — atom żelaza; jon centralny stanowi centrum koordynacji (środek) odpowiedniej figury lub bryły geom. (koordynacyjna figura); związki koordynacyjne mogą zawierać 1 (kompleksy jednordzeniowe) lub więcej jonów centralnych (kompleksy wielordzeniowe); liczba ligandów związanych z danym jonem centralnym nosi nazwę liczby koordynacyjnej.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia