koordynacyjna figura
 
Encyklopedia PWN
koordynacyjna figura,
odpowiadająca danej liczbie koordynacyjnej figura trójwymiarowa (wielościan) lub dwuwymiarowa, której wszystkie wierzchołki obsadzone przez atomy lub jony jednego rodzaju znajdują się w jednakowej odległości od atomu lub jonu centralnego;
k.f. jest charakterystycznym dla danej substancji układem atomów lub jonów w przestrzeni lub na płaszczyźnie; liczba wierzchołków (naroży) figury koordynacyjnej jest równa liczbie koordynacyjnej atomu lub jonu leżącego wewnątrz figury.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia