jon kompleksowy
 
Encyklopedia PWN
jon kompleksowy, jon koordynacyjny,
jon złożony z atomu centralnego i związanych z nim jonów lub (i) cząsteczek, zw. ligandami;
np. w [Fe(CN)6]3– ligandami są jony cyjankowe, w [PtCl3(C2H4)] — jony chlorkowe i cząsteczki etenu.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia