Żydowska Organizacja Bojowa
 
Encyklopedia PWN
Żydowska Organizacja Bojowa (ŻOB), jidysz Jidisze Komf Organizacje,
konspiracyjna organizacja wojsk., powołana XII 1942 w getcie warsz. przez Komisję Koordynacyjną Żydowskiego Kom. Nar. (zał. XI 1942 m.in. przez Poalej Syjon Lewicę, Poalej Syjon Prawicę, He-Chaluc oraz organizacje afiliowane przez PPR) i Bundu;
podporządkowana AK; prowadziła szkolenie wojsk., gromadziła broń, budowała bunkry, przygotowywała plany obrony getta oraz ucieczki Żydów do Puszczy Kampinoskiej w przypadku następnych wysiedleń ludności; komendant M. Anielewicz („Malachi”); liczyła kilkuset żołnierzy (ponad 20 grup bojowych wystawionych przez żydowskie organizacje reprezentowane w Komisji Koordynacyjnej); I 1943 walczyła z Niemcami podczas samoobrony mieszkańców getta przed deportacją do obozów zagłady; od IV 1943 uczestniczyła w powstaniu w getcie warszawskim; większość żołnierzy ŻOB poległa, a kilkudziesięciu wyprowadzonych z getta przez grupy KB i AK kontynuowało walkę, gł. w oddziałach partyzanckich; grupa bojowa ŻOB uczestniczyla w powstaniu warsz. 1944.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia