Bund
 
Encyklopedia PWN
Bund, jidysz Allgemejner Jidyszer Arbeter Bund in Lite, Pojln un Russland, Powszechny Żydowski Związek Robotniczy na Litwie, w Polsce i w Rosji,
partia socjaldemokr.; zał. 1897 w Wilnie,
od 1918 działał w Polsce jako partia samodzielna; uznając hasło emigracji do Palestyny za utopijne, walczył o rozwiązanie kwestii żydowskiej przez socjalist. przebudowę społeczeństwa i zapewnienie Żydom autonomii kult.-nar.; współpracował z PPS, a także w niektórych okresach z komunistami (1933–35); miał stosunkowo duże zaplecze społ., był jedną z najsilniejszych partii żydowskiej w województwach centralnych i północno-wschodnich; występował przeciwko organizacjom syjonistycznym i ortodoksyjnym; patronował: Związkowi Klasowych Związków Zaw., organizacji młodzieżowej „Cukunft”, dziecięcej „Skif”, kult.-oświat. Kultur-Lige; działacze, m.in.: W. Alter, H. Erlich, B. Michalewicz, M. Orzech, A. Zygielbojm; wydawał „Naje Fołkcajtung”, „Gegn Sztorm”, „Nowe Pismo”. W okresie okupacji niemieckiej Bund współorganizował żydowską konspirację, uczestniczył w Radzie Pomocy Żydom, współdziałał z Delegaturą Rządu na Kraj, WRN, RPPS; 16 I 1949 zjazd Bundu rozwiązał partię w Polsce; jej organizacje działają nadal w wielu krajach.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia