CISzO
 
Encyklopedia PWN
CISzO, Centralna Żydowska Organizacja Szkolna, jidysz Centrale Jidysze Szul-Organizacje,
żydowskie stowarzyszenie oświatowe, założone 1921 w Warszawie;
największa tego typu organizacja żydowska w II RP; związane z partią Bund i Poalej Syjon; korzystając gł. z dotacji American Jewish Joint Distribution Committee, utrzymywało szkoły z językiem wykładowym jidysz, wychowujące dzieci w duchu nar. kultury żydowskiej oraz socjalizmu, prowadziło również domy dziecka i przedszkola; największy rozwój 1928/29 (46 domów dziecka, oraz ok. 24 tys. uczniów w 114 szkołach powszechnych, 3 gimnazjach i 52 szkołach wieczorowych).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia