fosforu kwasy
 
Encyklopedia PWN
fosforu kwasy,
kwasy tlenowe (oksokwasy), w których fosfor występuje na I, III, IV i V stopniu utlenienia, o różnej strukturze, często odmiennej od struktury odpowiednich kwasów innych azotowców, np. azotu;
struktura k.f. jest skomplikowana, ponieważ nie wszystkie atomy wodoru w ich cząsteczkach są tak samo związane i zdolne do dysocjacji, co wynika z zachowania przez fosfor stałej liczby koordynacyjnej 4. Do k.f., których skład został dokładnie oznaczony należą m.in.: HPH2O2 — kwas fosfinowy, H2PHO3 — kwas fosfonowy, H3PO4 — kwas fosforowy; znane są też kwasy polifosforowe: skondensowane kwasy o ogólnym wzorze (HPO3)n, o pierścieniowej budowie, oraz o wzorze H(HPO3)nOH. Największe znaczenie ma kwas fosforowy, kwas fosforowy(V) — w stanie bezwodnym bezb. kryształy (temperatura topnienia 42,4°C) bardzo dobrze rozpuszczalne w wodzie; produkt handl. jest syropowatą cieczą (85–90-procentowy roztwór wodny); ogrzewany ulega odwodnieniu i kondensacji do kwasów polifosforowych; kwas fosforowy jest kwasem o średniej mocy; tworzy sole i estry (fosforany); zarówno kwas, jak i jego sole (występują jako minerały, gł. apatyty) mają duże znaczenie gł. w produkcji sztucznych nawozów fosforowych.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia