wanadu tlenki
 
Encyklopedia PWN
wanadu tlenki,
związki chemiczne wanadu i tlenu:
1) tlenek wanadu(V), pentatlenek diwanadu, V2O5, żółtoczerwony proszek o gęstości 3,357 g/cm3, temperaturze topnienia 690°C; słabo rozpuszczalne w wodzie; trujący; roztwarza się w mocnych kwasach oraz w zasadach (jest amfoteryczny); bezwodnik kwasów wanadowych; jest najważniejszym t.w.; poddawany redukcji w odpowiednich warunkach przechodzi w niższe tlenki; otrzymuje się go w wyniku rozkładu termicznego metawanadanu amonu NH4VO3; w technice jest wykorzystywany do otrzymywania żelazowanadu; stosowany też jako katalizator w reakcjach utleniania oraz do produkcji szkła absorbującego promieniowanie nadfioletowe; 2) tlenek wanadu(IV), ditlenek wanadu, VO2 (V2O4), ciemnoniebieskie kryształy o temperaturze topnienia 1967°C; amfoteryczny — roztwarza się w kwasach nieutleniających, tworząc związki wanadylowe (zawierające kation VO2+), i w zasadach, dając wanadany(IV); 3) tlenek wanadu(III), tritlenek diwanadu, V2O3, czarny, ma charakter zasadowy; 4) tlenek wanadu(II), tlenek wanadu, VO, czarny, o charakterze zasadowym; 5) tlenki o składzie VnO2n-1 (n = 3–8); 6) tlenki o składzie VnO2n+1 (n = 3, 4 lub 6).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia