Niezależne Zrzeszenie Studentów
 
Encyklopedia PWN
Niezależne Zrzeszenie Studentów (NSZ),
organizacja studencka tworzona od IX 1980 po sierpniowych strajkach robotniczych (nazwa od X 1980);
zarejestrowana przez władze państw. II 1981 po strajkach studenckich i zawarciu tzw. porozumień łódz.; przewodniczący Krajowej Komisji Koordynacyjnej — J. Guzy; NZS dążyło do zmiany ustroju polit. kraju, żądało autonomii i samorządności środowiska akademickiego, występowało w obronie więźniów polit., domagało się zniesienia cenzury, prowadziło kolportaż nie cenzurowanych wydawnictw, organizowało strajki protestacyjne; liczyło ok. 80 tys. czł. (30% wszystkich studentów); XII 1981 zawieszone, I 1982 zdelegalizowane przez władze państw., kontynuowało działalność w konspiracji (propaganda, demonstracje), od 1988 — jawną (wiece, strajki, bojkot zajęć społ.-polit.); IX 1989 ponownie zarejestrowane; nie odbudowało poprzednich wpływów wśród studentów.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia