karne

Encyklopedia PWN

całokształt instytucji międzynarodowych o stałym charakterze, niezależnym od stron sporu, składzie i wiążącej mocy rozstrzygnięć utworzonych dla rozstrzygania sporów prawnych między podmiotami prawa międzynarodowego (państwami) oraz między państwami a innymi podmiotami.
Spasowicz Włodzimierz, ur. 16 I 1829, Rzeczyca (Białoruś), zm. 27 X 1906, Warszawa,
prawnik, adwokat, publicysta, krytyk i historyk literatury polskiej.
Śliwowski Jerzy, ur. 1 V 1907, Warszawa, zm. 25 II 1983, tamże,
prawnik; specjalista w dziedzinie prawa karnego i penitencjarnego;
prawo we współcz. prawie karnym nieodzowny element struktury przestępstwa;
Andrejew Igor, ur. 23 VII 1915, Wilno, zm. 5 II 1995, Warszawa,
prawnik; specjalista w zakresie prawa karnego;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia