karne

Encyklopedia PWN

Binding
[bı̣ndıŋ]
Karl Ludwig, ur. 4 VI 1841, Frankfurt n. Menem, zm. 7 IV 1920, Freiburg,
prawnik niem.; specjalista w dziedzinie prawa karnego;
Buchała Kazimierz, ur. 6 II 1924, Gierałtowice, zm. 7 IX 2002, Kraków,
prawnik; specjalista z zakresu prawa karnego materialnego;
Carolina
[karolị:na],
Constitutio Criminalis Carolina (CCC),
kodeks karny Rzeszy Niem. uchwalony na sejmie w Ratyzbonie 1532 (za panowania ces. Karola V);
Cyprian Tadeusz, ur. 21 II 1898, Zabłotów k. Śniatynia, zm. 8 VIII 1979, Poznań,
prawnik, specjalista w dziedzinie prawa karnego, fotografik;
w pol. postępowaniu karnym zachowania się uczestnika procesu.
defence sociale
[łac., ‘obrona społeczna’],
w prawie karnym międzynar. kierunek teoret. powstały po II wojnie światowej;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia