karne

Encyklopedia PWN

degradacja
[łac.],
prawo karne przeniesienie na niższe stanowisko lub obniżenie stopnia służbowego;
w polskim prawie karnym forma zwiększenia oddziaływania wychowawczego i kontroli zachowania się sprawcy przestępstwa, wobec którego zastosowano karę ograniczenia wolności, probacyjne środki karne (warunkowe umorzenie postępowania karnego, warunkowe zawieszenie wykonania kary, warunkowe zwolnienie) lub leczn. środki zabezpieczające.
decyzja sądowa wydana przez państwo członkowskie UE w celu aresztowania i przekazania przez inne państwo członkowskie osoby ściganej w związku z prowadzonym przeciwko niej postępowaniem karnym (za przestępstwo zagrożone karą pozbawienia wolności powyżej roku) albo w celu wykonania kary pozbawienia wolności w wymiarze powyżej 4 miesięcy lub środka zabezpieczającego.
Gardocki Lech, ur. 13 IV 1944, Rydzewo,
prawnik, specjalista w dziedzinie prawa karnego;
harakiri
[jap., ‘cięcie brzucha’],
przyjęta w Europie nazwa japońskiego obyczaju zw. seppuku (także tofuku, kappuku), polegającego na rozcięciu brzucha sztyletem w celach samobójczych;
Kalinowski Stefan, ur. 7 XII 1913, Warszawa, zm. 12 II 1996, Warszawa,
prawnik; specjalista w zakresie procesu karnego;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia