karne

Encyklopedia PWN

sankcjonowane przez prawo karne stadia realizacji czynu zabronionego (tzw. formy stadialne) oraz sposoby współdziałania kilku osób w jego popełnieniu (tzw. formy zjawiskowe).
środki prawne zapewniające ochronę praw i interesów uczestników postępowania karnego, zwłaszcza oskarżonego, w procesie karnym.
Siwik Zygfryd, ur. 18 XII 1942, Klein Daberkow (Niemcy),
prawnik; specjalista w dziedzinie kryminologii, prawa karnego i karnego skarbowego;
zbiór norm prawnych (przepisów prawnych) regulujących wyodrębnioną dziedzinę życia społecznego;
Siewierski Mieczysław, ur. 22 X 1900, Warszawa, zm. 9 X 1981, tamże,
prawnik; specjalista w dziedzinie prawa i procesu karnego;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia