Śliwowski Jerzy
 
Encyklopedia PWN
Śliwowski Jerzy, ur. 1 V 1907, Warszawa, zm. 25 II 1983, tamże,
prawnik; specjalista w dziedzinie prawa karnego i penitencjarnego;
od 1967 profesor UMK w Toruniu; czł. Komisji Kodyfikacyjnej, współtwórca kodeksu karnego wykonawczego z 1969; czł. Międzynar. Stow. Prawa Karnego; 1973–74 prodziekan Wyższego Inst. Nauk Kryminalnych w Syrakuzach (Sycylia), czł. Międzynar. Stow. Kryminologii; Prawo karne (1979), Kara pozbawienia wolności we współczesnym świecie (1981), Prawo i polityka penitencjarna (1982).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia