prawo procesowe
 
Encyklopedia PWN
prawo procesowe:
1) Prawo procesowe cywilne, dział prawa normujący postępowanie cywilne, tj. postępowanie sądowe w sprawach cywilnych i postępowanie w sprawach cywilnych przed innymi organami. Nauka prawo procesowe cywilnego zajmuje się ustalaniem podstawowych pojęć procesowych, wyjaśnianiem nacz. zasad postępowania cywilnego, instytucji procesowych (procesowe zasady) oraz treści przepisów prawa procesowego; gł. przedstawiciele nauki prawo procesowe cywilnego w okresie międzywojennym: K. Fierich, J.J. Litauer, M. Allerhand; po 1945: J. Jodłowski, Z. Resich, W. Siedlecki, W. Wolter.
2) Prawo procesowe karne, dział prawa regulujący zasady i tok postępowania w rozpoznawanych przez sądy sprawach o przestępstwa. Nauka prawo procesowe karnego ustala treść i zakres podstawowych pojęć, zasad, przesłanek i poszczególnych instytucji procesowych; jej zadaniem jest m.in. analiza, systematyzacja i wyjaśnianie treści norm procesowych oraz badanie zastosowania przepisów prawa procesowego karnego w praktyce organów ścigania, sądów i organów wykonania kary; gł. przedstawiciele nauki prawo procesowe karnego w okresie międzywojennym: E. Krzymuski, S. Glaser, A. Mogielnicki; po 1945: S. Śliwiński, M. Cieślak, W. Daszkiewicz, S. Kalinowski, M. Siewierski.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia