implikacyjna

Encyklopedia PWN

równoważność, ekwiwalencja,
log. stosunek zachodzący między wyrażeniami o tej samej wartości log. (równoważność implikacyjna lub równoważność materialna);
logika nazw (sylogistyka), której predykaty mają po części sens kwantyfikujący;
metodol., naukozn. proces doskonalenia stanu wiedzy, dokonywania nowych odkryć naukowych.
log. stosunek niesymetryczny i przechodni (relacja), zachodzący między 2 zdaniami, p i q, z których pierwsze stanowi rację, a drugie — jej następstwo, przy zachowaniu następujących warunków: ilekroć racja jest prawdziwa, tylekroć prawdziwe jest następstwo;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia