następstwo

Encyklopedia PWN

log. ostatnie ze zdań, między którymi zachodzi stosunek wynikania.
przejście na nabywcę danego prawa w całości (np. przeniesienie własności) lub w części (np. ustanowienie służebności) od uprawnionego zbywcy;
log. stosunek niesymetryczny i przechodni (relacja), zachodzący między 2 zdaniami, p i q, z których pierwsze stanowi rację, a drugie — jej następstwo, przy zachowaniu następujących warunków: ilekroć racja jest prawdziwa, tylekroć prawdziwe jest następstwo;
ekon. system gospodarczy;
banki
[wł. banca ‘stół’, ‘ława’],
ekon. przedsiębiorstwa zajmujące się pośrednictwem finansowym polegającym na gromadzeniu depozytów i udzielaniu kredytów.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia